Ma 18.10   7.6km k.lenkki Penan kanssa -> 1h20min, 115hr (ylin 130), 351kcal, 5.7kmh (ylin7.6) CT40min, 12km, 269kcal  Venytyksiä, vatsoja, selkää ja punnerruksia

Ti 19.10     6km k.lenkki Penan kanssa -> 57min, 119hr (ylin 132), 260kcal, 6.3mh  Soutu20min, 110hr (ylin 123), 77kcal  CT20min, 6km, 136kcal  /  Venytyksiä, vatsoja, selkää ja punnerruksia

Ke 20.10   Kahvakuulalla 20min, 130hr (ylin 145), 116kcal

To 21.10   CT40min, 266kcal, 11.9km / venytyksiä, vatsoja, selkää ja punnerruksia

Pe 22.10   7.4km k.lenkki Penan kanssa -> 1h3min, 118hr (ylin 129), 294kcal Haravointia 3h13min, 127hr (ylin 152), 998kcal Selkäliikkeitä

La 23.10    6km k.lenkki Penan kanssa -> 57min, 118hr (ylin 130), 264kcal Haravointia 1h, 129hr (ylin 145), 359kcal venytyksiä, vatsoja, selkää ja punnerruksia

Su 24.10    -